Students

2018 – Jan

Goutam Hegde. Ph.D
Anindita Mondal Ph.D
Pragya Prasad Ph.D
Debojyoti Mondal Ph.D

 

2017 – Aug

Rajeesh M.G Ph.D
Pawan Kishore Samadiay Ph.D
Radhika Soni Ph.D
Vajresh Kumar. N Ph.D
Manasa P. Ph.D
Subhasis Shaha Ph.D
Lavanya. S. B. Ph.D
Pratik Katare Ph.D
Asha Prasad (QIP) Ph.D
Jigmi Basumatary M.Sc (Engg)
Shasi Bhusan Prasad (ISRO) M.Tech
Abhinandan Hazarika M.Tech
Nilesh Patel (DRDO) M.Tech
Aditya Shukla M.Tech

 

2016

 

Anirban Dutta Ph.D
Rohit Mazumder Ph.D
Shirhatti Vijay Dhruva Ph.D
Sumana kumar Ph.D
Suresh Nuthalapati Ph.D
Arindhan Handu M.Tech
Ashutosh Pati M.Tech
Sunil Kumar M.Tech

 

2015

R. Vishnu Kumar Ph.D
Vaishakh. K. Moole Ph.D
Suryansh Dongre Ph.D
Rahul Tripathi Ph.D
Prasobhkumar P.P Ph.D
Rajesh Ph.D
Ganapathy Ph.D
Shweta Pant Ph.D
Vineet Rojwal M.Sc (Engg)
Nagarajau Sakyam Ph.D
Vikrant Kumar Singh Ph.D
S.N. Kumaran (ERP) Ph.D
Prashant Thapliyal (ERP) Ph.D
Muthuselvi.K (ERP) Ph.D
H. N. Nagendra (CCT) Ph.D

 

2014

Sanil K.Daniel Ph.D
Jineesh Thomas Ph.D
P Shiva Prasadd Ph.D
Zelelow Hiluf Alem Ph.D
Puspita Ray Ph.D
Teena Jangid Ph.D
Sukanta Nandi Ph.D
Vijaya Kumar S Ph.D
Aravind M A Ph.D
Kavitha. B.S Ph.D
Radhika N. K. Ph.D
Prasenjit Bhattacharya Ph.D
Aritra Chatterjee Ph.D
Archana S Sekhar Ph.D
Mani Ratnam Rai Ph.D
Punyabrahma Panda Ph.D
Tanujit Biswas Ph.D
Swetha M M.Sc (Engg)

 

2013

Pankaj Sagar Ph.D
Om Prakash Parida Ph.D
Rituparna Ghosh Ph.D
Darukesha B.H.M Ph.D
Manish A. Saxena Ph.D
Manoj Kumar Singha Ph.D
Virendra Vyankatesh Parab Ph.D
Aswathi. R. Nair Ph.D
Monalisa Ghosh Ph.D
Eluru Gangadhar Ph.D
Buddha Deka Boruah Ph.D
Veerendra Kalyan Jagannadh Ph.D
Ravi Verma Ph.D
Sridhar.S Ph.D
Piyush Kumar Pandey M.Sc (Engg)

 

2012

Anwesha Mukherjee Ph.D
Banoth Earu Ph.D
Bhaskar Haldar Ph.D
Kavya. M Ph.D
Kumar Saurabh (ERP) Ph.D
Manju. S. Nair (ERP) Ph.D
Nagarjuna Neella Ph.D
Parvathala Reddy. N Ph.D
Reddappa Reddy
Kumbarageri
Ph.D
Sathish Kumar.S Ph.D
Shikha Ph.D
Vaishnavi.S Ph.D
Mathangi. R M.Sc (Eng)
Punyabrahma Panda M.Sc (Eng)
Raju Regmi (F.N.S) M.Sc (Eng)

 

Scroll Up